Betononderzoek

De betontechnologen en onderhoudskundigen van Nebest beschikken naast de benodigde theoretische kennis over een gezonde dosis praktisch inzicht met betrekking tot de productie- en onderhoudstechnieken die voor beton van belang zijn. Zij hebben bovendien de beschikking over een breed assortiment aan meetinstrumenten die kunnen helpen om schademechanismen vast te stellen dan wel specifieke eigenschappen van het materiaal te achterhalen. Ook voor eventuele constructieve (her)beoordeling en toezicht op de productie dan wel het onderhoud aan of herstel van betonconstructies kunt u bij Nebest terecht.

Betononderzoek diensten

Advies kathodische bescherming

Lees verder

Betontechnologie

Lees verder

Druksterkte beton en metselwerk

Lees verder

BRE-screedtest

Lees verder

Carbonatatiedieptemeting

Lees verder

Chloridegehalte

Lees verder

Dekkingsmeting

Lees verder

Endoscopie/videoscopie

Lees verder

Funderingsonderzoek en -herstel

Lees verder

Hechtsterktemeting

Lees verder

Kwaliteitscontrole beton

Lees verder

Kernboringen

Lees verder

Monitoring

Lees verder

Onafhankelijke beoordeling schoonbeton

Lees verder

Onderzoek breedplaatvloeren

Lees verder

Onderzoek historisch beton

Lees verder

Onderzoek kwaaitaal- en mantavloeren

Lees verder

Onderzoek uitkragende vloeren

Lees verder

Potentiaalmeting

Lees verder

Proefbelasting

Lees verder

Restlevensduurbepaling

Lees verder

Schadeonderzoek

Lees verder

Scheurwijdtemeting

Lees verder

Schmidthamermeting

Lees verder

Stroefheidsmeting

Lees verder

Treksterktemeting

Lees verder

Ultrasoonmeting

Lees verder

Vochtmeting

Lees verder