Druksterkte beton en metselwerk

Ten behoeve van schade- en/of (rest)levensduuronderzoek, maar ook bij het ontkisten en beoordelen van nieuwbouwconstructies, is het van belang inzicht te hebben in de druksterkte van een materiaal. De druksterkte van een materiaal is de spanning waarbij het materiaal onder invloed van drukbelasting bezwijkt. Dit wordt uitgedrukt als kracht/oppervlakte (newton/mm2). Afhankelijk van het type constructie bestaande bouw of nieuwbouw, is het voor de bepaling van de druksterkte noodzakelijk om kernen te boren dan wel kubussen te storten en deze te beproeven in een laboratorium. Nebest beschikt over de middelen om zowel kernboringen te verrichten als een eigen laboratorium waarin druksterkte kan worden bepaald.

Hoe wordt de druksterkte bepaald?

Voor het bepalen van de druksterkte van bestaande constructies worden kernboringen in het werk verricht. Het type materiaal bepaalt hierbij de lengte en diameter van de boorkernen, te weten:

  • Beton ø 100 mm, lengte 100 mm (boorlengte circa 170 mm).
  • Metselwerk ø 150-200 mm, lengte minimaal steens.

Deze kernboringen worden idealiter door of in samenwerking met specialisten van Nebest verricht. Om het doorboren van wapening te voorkomen, wordt voorafgaand aan een boring de wapeningsconfiguratie in kaart gebracht gebruikmakend van een Ferroscan of Betonradar. Na het uitnemen van de boorkernen wordt de druksterkte in het laboratorium van Nebest bepaald.