Missie

Onze missie luidt als volgt: “Het winstgevend uitbrengen van multidisciplinaire adviezen op het gebied van beheer en onderhoud van assets.”

Visie

Om onze missie te realiseren, willen wij een toonaangevend adviesbureau zijn. Hierbij vinden we het belangrijk om:

  • Efficiënt, effectief en concurrerend te zijn.
  • Klantgericht te werken en altijd de afgesproken kwaliteit leveren.
  • Veilig en milieubewust te handelen.
  • Onze medewerkers uitdagend werk te bieden in een slagvaardige en onafhankelijke organisatie.
  • Continu te zoeken naar verbetering.

Waar wij voor staan

Binnen Nebest delen we een set van kernwaarden. Wij zijn ervan overtuigd dat deze waarden ons helpen bij onze missie en visie. Onze kernwaarden helpen ons de juiste beslissingen te nemen, professionele diensten van hoge kwaliteit te leveren en ze versterken het vertrouwen van onze stakeholders. Ze geven aan waar wij voor staan.

Wij staan voor klantgerichtheid. Begrijpen waar onze klanten behoefte aan hebben is het uitgangspunt voor alles wat we doen. We creëren win-winrelaties door nauw samen te werken en te leveren waar de klant behoefte aan heeft. We streven er hierbij altijd naar om onze diensten veilig, tijdig en binnen het afgesproken budget uit te voeren. Ook ambiëren we om resultaten te leveren die voldoen aan de vereisten of deze zelfs overtreffen.

Wij zijn ondernemend. Wij ondernemen door alert te zijn en wendbaar te zijn waar nodig. We zoeken en maken verbindingen. Met vaak een technische inslag leveren we pragmatische invullingen en oplossingen.

Wij zijn Team Nebest. Wij zijn ervan overtuigd dat onze medewerkers het verschil maken en erkennen de kracht van samenwerking. Vol vertrouwen in elkaar stimuleren we open, constructieve gesprekken en feedback. Onze medewerkers gedijen in onze informele, platte organisatie.

Wij staan voor maatschappelijk betrokken ondernemen. Ongeacht achtergrond, geslacht, religie, politieke oriëntatie, leeftijd of positie behandelen wij mensen integer en met respect. We stellen veiligheid in ons werk voorop door de risico’s die verbonden zijn aan ons werk continu in kaart te brengen. We streven naar maatschappelijke betrokkenheid op de werklocaties en proberen de impact op het milieu tot een minimum te beperken. Ieder van ons is verantwoordelijk voor het kennisnemen en naleven van de wet- en regelgeving die van toepassing is op ons werk.