Infra

Het ontwerpen, inspecteren, beheren en realiseren van infrastructurele werken zit ons in het bloed sinds de oprichting in 1988. Met ons specialisme en integrale dienstverlening ondersteunen we onze opdrachtgevers (provincies, gemeenten, waterschappen en aannemers) al geruime tijd met technische expertise op het gebied van onderzoek, engineering, contractvorming en projectmanagement voor een breed scala aan objecten. Onze adviezen vormen hierbij de rode draad voor het vaststellen van onderhoudsstrategieën en onze onderhoudsplannen de basis van beheermethodieken. Advisering gaat daarbij gepaard met een gezonde mix aan theoretische kennis en praktijkervaring. Nebest is uw partner bij nieuwbouw en instandhouding ten behoeve van een duurzame en constructief veilige infrastructuur.

Inspectie

Alle infrastructurele assets zijn vroeg of laat aan onderhoud toe. Een doelgericht onderzoek kan helpen om vroegtijdig inzicht te krijgen in de onderhoudsbehoefte van een object voordat onomkeerbare schades de kop op steken. Ook na oplevering van infrastructurele werken kan het raadzaam of zelf vereist zijn om een inspectie in de vorm van een contractuele voor- en/of eindopname uit te voeren. Bij zowel het uitvoeren van een risico-inventarisatie en -evaluatie, een contractuele voor- en/of eindopname, het uitvoeren van risicogestuurd onderzoek tot het opstellen van inspectietekeningen en beheersplannen kunnen de adviseurs van Nebest u ondersteunen. Onze specialisten beschikken over Lees meer…

Lees meer

Nader onderzoek

Om een uitspraak te kunnen doen over de schadeoorzaak, restlevensduur of constructieve veiligheid van civiele kunstwerken, moet er kennis van en inzicht in de constructie vergaard worden. Binnen Nebest kunnen wij dit voor u verzorgen door middel van (niet-)destructieve metingen en onderzoeken. De onderzoekers van Nebest Lees meer…

Lees meer

Laboratorium

Nebest beschikt over een eigen materiaalkundig laboratorium waarin fysische, chemische en microscopische onderzoeken aan materialen zoals beton, staal, hout, metselwerk, coating en natuursteen kunnen worden uitgevoerd. Met een specialistisch team aan laboranten biedt het Nebest-laboratorium brede expertise voor uw technische vraagstukken. Lees meer…

Lees meer

Constructieve beoordeling, engineering & ontwerp

Constructieve veiligheid van bestaande en nieuw te ontwikkelen bouwwerken vormt de basis voor de gebouwde omgeving. Het constructief veilig ontwerpen, maar ook het periodiek (her)beoordelen, van bestaande constructies is daarom een belangrijke vereiste. Lees meer…

Lees meer

Bestek & contractvoorbereiding

Nebest kan alle voorkomende werkzaamheden tijdens de planvoorbereidingsfase, ontwerpfase en uitvoeringsfase in de infra voor u verrichten. Zowel bij het opstellen van bestekken en het op de markt brengen van verschillende contractvormen kunnen de adviseurs van Nebest u ondersteunen. Door onze ervaring met zowel nieuwbouw als bestaande bouw kennen we de technische haken en ogen en weten we deze te vertalen naar uitgangspunten binnen uw projecten. Afhankelijk van uw wens Lees meer…

Lees meer

Directievoering & toezicht

Ondanks een goede voorbereiding kan er tijdens de uitvoeringsfase van alles misgaan. Directievoering en toezicht is daarom van onschatbare waarde om naleving van het contract en de beheersingsaspecten (tijd, geld, organisatie, informatie, risicobeheersing) te borgen. De directievoerders en toezichthouders van Nebest vormen de ogen en oren van onze opdrachtgevers op de bouwplaats. Met het juiste gevoel voor geld, tijd en kwaliteit Lees meer…

Lees meer

Projectmanagement

Infrastructurele- en waterbouwkundige werken zijn vaak complexe projecten. Voor het succesvol realiseren hiervan vervult het projectmanagement een centrale rol. De projectmanager draagt zorg voor het beheersen van alle GOTIK-aspecten binnen projecten en coördineert deze van begin tot eind. De professionals van Nebest helpen u graag bij het managen van uw projecten. Zij bieden u Lees meer…

Lees meer

Liggers A9 krijgen tweede leven in A44

Ouderkerk aan de Amstel

Circulaire oogst tweetal bruggen te Amsterdam

Amsterdam

Samenwerking en kennisuitwisseling met Britse HTA continueert

Verenigd Koninkrijk