Bestek en contractvoorbereiding

Nebest kan alle voorkomende werkzaamheden tijdens de planvoorbereidingsfase, ontwerpfase en uitvoeringsfase in de infra voor u verrichten. Zowel bij het opstellen van bestekken en het op de markt brengen van verschillende contractvormen kunnen de adviseurs van Nebest u ondersteunen. Door onze ervaring met zowel nieuwbouw als bestaande bouw kennen we de technische haken en ogen en weten we deze te vertalen naar uitgangspunten binnen uw projecten. Afhankelijk van uw wens kunnen we de volledige regie voeren in projecten maar ook fungeren als rechterhand van uw projectleider in voorbereiding en uitvoering van werken. Een juiste combinatie van technische expertise en projectbeheersing staat hierbij centraal.

Bestek en contractvoorbereiding diensten

Advies aanbesteding en contracten

Lees verder

Bagger, maai- en slootonderhoud

Lees verder

Civieltechnisch ontwerp en advies

Lees verder

Civiele (her)inrichting

Lees verder

Contractvorming en ramingen

Lees verder

Coördineren en verzorgen van conditionele onderzoeken

Lees verder

Duurzaamheidsessie en Ambitieweb

Lees verder

Ecologie

Lees verder

Haalbaarheidsstudie

Lees verder

Omgevingsmanagement

Lees verder

Realisatie windparken

Lees verder

Risico-analyses en risicodossier

Lees verder

Uitvoeringsplanning

Lees verder

Verhardingsadvies

Lees verder