Omgevingsmanagement

Professioneel omgevingsmanagement legt de basis voor begrip en vertrouwen vanuit de omgeving. Onze omgevingsadviseurs zorgen voor een gestroomlijnd project door goede bewonerscommunicatie, het tijdig regelen van vergunningen en meldingen en afstemming met NUTS-partijen.

Bewonersparticipatie

Wanneer een project invloed heeft op de leefomgeving van de bewoners in de buurt, is het belangrijk om goed met de bewoners te communiceren. Goede bewonerscommunicatie zorgt voor draagvlak, begrip en betrokkenheid vanuit de bewoners. Onze communicatiespecialisten laten bewoners de voordelen en noodzaak van uw project inzien, maar bieden tegelijkertijd een luisterend oor. Bij elk project leveren zij maatwerk en beoordelen zij wat de best geschikte communicatiestrategie is. Communicatiemiddelen die zij onder andere in kunnen zetten zijn:

  • Inloopavonden voor bewoners, bedrijven en andere belanghebbenden
  • Prestatietekeningen
  • Enquêtes
  • Websites

Vergunningen en meldingen

Bij vrijwel ieder project krijgt u als opdrachtgever met vergunningen en meldingen te maken. Om projecten aan de juridische eisen te laten voldoen, zijn er vaak vergunningen die aangevraagd moeten worden. Onze vergunningsadviseurs zijn in staat om te onderzoeken wat de benodigde vergunningen voor uw project zijn en om vervolgens de aanvraag daarvan te verzorgen. Daarbij zorgen ze ervoor dat de vergunningen tijdig in lijn met de projectplanning worden verleend. Daarnaast moeten de stakeholders in de omgeving tijdig geïnformeerd en betrokken worden. Onze omgevingsmanagers kunnen dit verzorgen voor de opdrachtgever. Met het omgevingsgericht advies van Nebest borgt u dat noodzakelijke meldingen tijdig aan stakeholders worden gecommuniceerd.

Afstemming NUTS-partijen

Naast vergunningen en meldingen, krijgt u bij vrijwel ieder project ook te maken met NUTS-partijen. Denk daarbij aan kabel- en leidingbeheerders en elektriciteitsleveranciers. Het is belangrijk dat er voldoende en tijdige afstemming met deze partijen plaatsvindt. Om dit te realiseren, kunnen onze adviseurs NUTS-overleggen coördineren en bijwonen.