Waterbouw

De afgelopen jaren heeft Nebest zich ontwikkeld tot een echte specialist op het gebied van waterbouwkundige projecten. Met eigen duikers, boten en een breed areaal aan meetapparatuur zijn de adviseurs van Nebest van alle middelen voorzien om over uw waterbouwkundige constructies te adviseren. Met een breed georiënteerd team van specialisten helpen wij opdrachtgevers zoals provincies, gemeenten, waterschappen en aannemers door inzicht te verschaffen in de bestaande en toekomstige onderhoudstoestand van waterbouwkundige objecten. Onze experts kunnen u van dienst zijn vanaf het begin tot aan het einde van uw projecten. Zo zijn wij in staat om inspecties en nadere onderzoeken voor u uit te voeren, maar ook om de volledige regie binnen projecten op ons te nemen.

Inspectie

De inzet van eigen duikinspectieteams met civieltechnische expertise maakt ons bedrijf uniek in de wereld van de waterbouw. Ook boven de waterlijn op het land, of op hoogte met klimmers, ondersteunen wij u graag met onze specifieke kennis. Voor het verrichten van waterbouwkundige inspecties hebben onze adviseurs de beschikking over Lees meer…

Lees meer

Nader onderzoek

Het inventariseren en analyseren van schadeoorzaken en de restlevensduur van waterbouwkundige constructies, vraagt om specialistische kennis over materialen en meettechnieken. In het bijzonder omdat deze constructies zich vaak grotendeels onder de waterlijn bevinden en hierdoor extra gevoelig kunnen zijn voor degradatie. De inzet van duikers, pontons en vaartuigen is dan nodig om tot de kern te komen van beheers- en onderhoudsvraagstukken. Binnen Nebest Lees meer…

Lees meer

Laboratorium

Nebest beschikt over een eigen materiaalkundig laboratorium waarin fysische, chemische en microscopische onderzoeken aan materialen zoals beton, staal, hout, metselwerk, coating en natuursteen kunnen worden uitgevoerd. Met een specialistisch team aan laboranten biedt het Nebest-laboratorium brede expertise voor uw technische vraagstukken. Lees meer…

Lees meer

Constructieve beoordeling, engineering & ontwerp

Constructieve veiligheid van bestaande en nieuw te ontwikkelen assets vormt de basis voor de beschikbaarheid van onze waterbouwkundige infrastructuur. Het constructief veilig ontwerpen maar ook het periodiek (her)beoordelen van bestaande constructies is daarom een belangrijke vereiste. De constructeurs van Nebest Lees meer…

Lees meer

Bestek & contractvoorbereiding

Nebest kan alle voorkomende werkzaamheden tijdens de planvoorbereidingsfase, ontwerpfase en uitvoeringsfase binnen waterbouwkundige projecten voor u verrichten. Zowel bij het opstellen van bestekken en het op de markt brengen van verschillende contractvormen kunnen de adviseurs van Nebest u ondersteunen. Door onze ervaring met zowel nieuwbouw als bestaande bouw kennen we de technische haken en ogen en weten we deze te vertalen naar uitgangspunten binnen uw projecten. Afhankelijk van uw wens Lees meer…

Lees meer

Directievoering & toezicht

Deskundige directievoering en toezicht is belangrijk voor een goede uitvoering van waterbouwkundige projecten. Zeker gezien het feit dat waterbouwkundige constructies ieder uniek zijn in soort en vaak complex zijn qua omvang. De directievoerders en toezichthouders van Nebest zorgen ervoor dat de belangen van onze opdrachtgevers adequaat en doeltreffend worden behartigd. Wij zien toe op de juiste uitvoering van het werk en op het naleven van de gemaakte afspraken. Lees meer…

Lees meer

Projectmanagement

Gedurende de realisatie van waterbouwkundige objecten is deskundig projectmanagement onmisbaar voor een goed verloop van projecten en succesvolle realisatie hiervan. De projectmanager draagt hierbij zorg voor het beheersen van alle GOTIK-aspecten binnen projecten en coördineert deze van begin tot eind. Met de juiste aanpak en expertise worden verrassingen voorkomen en faalkosten beperkt. Lees meer…

Lees meer

Liggers A9 krijgen tweede leven in A44

Ouderkerk aan de Amstel

Circulaire oogst tweetal bruggen te Amsterdam

Amsterdam

Samenwerking en kennisuitwisseling met Britse HTA continueert

Verenigd Koninkrijk