Nader onderzoek

Het inventariseren en analyseren van schadeoorzaken en de restlevensduur van waterbouwkundige constructies, vraagt om specialistische kennis over materialen en meettechnieken. In het bijzonder omdat deze constructies zich vaak grotendeels onder de waterlijn bevinden en hierdoor extra gevoelig kunnen zijn voor degradatie. De inzet van duikers, pontons en vaartuigen is dan nodig om tot de kern te komen van beheers- en onderhoudsvraagstukken. Binnen Nebest zijn wij in staat onze opdrachtgevers het benodigde inzicht te bieden, passend bij de gevraagde diepgang van de specifieke casus of het type object. Als Nebest gaan wij verder waar anderen stoppen en bieden we onze klanten praktische antwoorden op hun vaak (technisch en financieel) prangende vragen.