Zandcement - Anhydriet

Zandcement en anhydriet zijn veel toegepaste materialen in onder andere (dek)vloeren. Door het vaak intensieve gebruik van dergelijk toepassingen is een juiste verwerking en sterkte van essentieel belang. Nebest beschikt over apparatuur waarmee op locatie dan wel in eigen laboratorium inzicht kan worden verkregen in de eigenschappen van zandcement en anhydriet toepassingen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het uitvoeren van een BRE-screed test.