BRE-screedtest

Het in beeld hebben van de gebruikswaarde van een zandcementvloer is essentieel om veiligheid te kunnen waarborgen. De gebruikswaarde kan gemeten worden aan de hand van een Bre-screedtest. Deze test is beschreven in de aanvulling op de NEN 2741: 2001/A1:2008: In het werk vervaardigde vloeren: Kwaliteit en uitvoering van cementgebonden dekvloeren.

BRE-screedtest in de praktijk

Met een BRE-screedtest wordt de weerstand tegen indrukking door dynamische belasting bepaald. De dynamische belasting ontstaat door een valgewicht op de dekvloer te laten vallen. Hierbij wordt een valgewicht van 4kg gehanteerd voor dekvloeren die direct rusten op een draagvloer. Bij zwevend uitgevoerde vloeren betreft het valgewicht 2kg. Langs een staaf van 1 meter wordt het valgewicht 4 keer laten vallen op dezelfde plek. Vervolgens wordt de diepte van de indrukking die is ontstaan door de 4 inslagen gemeten. De diepte van de indrukking bepaald in welke klasse de vloer ingedeeld kan worden. Hierbij bepaald het toepassingsgebied van de vloer het criteria waar aan voldaan moet worden.

Klasse             Indrukking ten hoogste (mm)           Toepassingsgebied

A                      3                                                                 Industrie
B                      4                                                                 Kantoorgebouw
C                      5                                                                 Woongebouw

Afhankelijk van de kwaliteit van de onderzochte vloer is de test niet tot beperkt destructief.
Hoewel de BRE-screedtest is gekoppeld aan de norm voor cementgebonden vloeren wordt de classificatie ook gebruikt voor calciumsulfaat(anhydriet)gebonden gietvloeren.