Bouw

Onze bouwkundige adviseurs zetten zich dagelijks in om zeer uiteenlopende vraagstukken op het gebied van constructieve veiligheid, materiaalkunde, bouwfysica en verduurzaming het hoofd te bieden. Zowel voor nieuwbouw als beheer- en onderhoudsvraagstukken van woningbouw, utilitaire bouwwerken en monumentaal vastgoed wordt Nebest door verschillende partijen (overheden, ontwikkelaars, architecten, aannemers maar ook particulieren) ingeschakeld op basis van betrouwbaarheid en expertise voor onafhankelijk onderzoek aan en advies over hun bouwwerken. Advisering gaat daarbij altijd gepaard met een juiste mix aan theoretische kennis en ervaringen uit de praktijk. Het oorspronkelijk beoogde doel van het te onderzoeken object stellen we hierbij centraal. Onze specifieke kennis wordt daarbij gevoed, gestaafd en gesterkt door specialistisch materiaalkundig onderzoek in ons eigen laboratorium.

Inspectie

Voorafgaand aan, tijdens en na het uitvoeren van bouwactiviteiten is het raadzaam om eventuele gebreken, tekortkomingen en/of de technische staat van gebouwen vast te leggen. Van het uitvoeren van een conditiemeting en risicogestuurde inspectie tot een diepgaand technisch onderzoek; bij Nebest bent u aan het juiste adres voor de beoordeling van uw bouwwerken. Onze specialisten beschikken over Lees meer…

Lees meer

Nader onderzoek

Om een uitspraak te kunnen doen over (onderdelen van) constructies, is inzicht in de opbouw, (materiaal)eigenschappen en (rest)levensduur van essentieel belang. Inspectie in de vorm van visuele beoordeling geeft in die gevallen vaak onvoldoende inzicht om tot (her)beoordeling te komen. In dat geval kunnen (niet-)destructieve metingen en onderzoeken uitkomst bieden. Lees meer…

Lees meer

Laboratorium

Nebest beschikt over een eigen materiaalkundig laboratorium waarin fysische, chemische en microscopische onderzoeken aan materialen zoals beton, staal, hout, metselwerk, coating en natuursteen kunnen worden uitgevoerd. Met een specialistisch team aan laboranten biedt het Nebest-laboratorium brede expertise voor uw technische vraagstukken. Lees meer…

Lees meer

Constructieve beoordeling, engineering & ontwerp

Constructieve veiligheid van bestaande en nieuw te ontwikkelen bouwwerken vormt de basis voor de gebouwde omgeving. Het constructief veilig ontwerpen, maar ook het periodiek (her)beoordelen, van bestaande constructies is daarom een belangrijke vereiste. Lees meer…

Lees meer

Bestek & contractvoorbereiding

Door onze achtergrond in onderhoud en inspectie en onze ervaring met nieuwbouw, beschikken de adviseurs van Nebest over relevante kennis met betrekking tot de constructies die u wilt realiseren. Wij kennen de technische haken en ogen en weten deze te vertalen naar kansen en risico’s binnen uw projecten. Nebest kan alle voorkomende werkzaamheden tijdens de planvoorbereidingsfase, ontwerpfase en uitvoeringsfase in de bouw voor u verrichten. Onze adviseurs Lees meer…

Lees meer

Directievoering & toezicht

Deskundige directievoering en toezicht is onmisbaar voor een goede uitvoering van bouwkundige projecten. Door toezicht en borging van projecteisen tijdens de realisatiefase worden afwijkingen en eventuele faalkosten beperkt. De directievoerders en toezichthouders van Nebest Lees meer…

Lees meer

Projectmanagement

Gedurende een bouwproject is ter zake deskundig projectmanagement essentieel voor het succesvol realiseren van het project. Met de juiste aanpak en expertise worden verrassingen voorkomen en faalkosten beperkt. De professionals van Nebest kunnen u gedurende het gehele bouwproces begeleiden. Met onze brede expertise in de bouw kennen en beheersen wij Lees meer…

Lees meer

Liggers A9 krijgen tweede leven in A44

Ouderkerk aan de Amstel

Circulaire oogst tweetal bruggen te Amsterdam

Amsterdam

Samenwerking en kennisuitwisseling met Britse HTA continueert

Verenigd Koninkrijk