Samenwerking en kennisuitwisseling met Britse HTA continueert

Na eerder bezoek in Nederland door het Britse Henderson Thomas Associates LTD (HTA), was het eind 2023 aan Nebest om op bezoek te gaan bij de Britten. Betonspecialisten Remco van Osch en Martijn van Zandwijk waren drie dagen te gast bij HTA. Naast een rondleiding op hun kantoor, training met niet-destructieve meetapparatuur en uitwisseling van ervaringen, werd er wederom gezamenlijk een project uitgevoerd. Met de Pundit werd aan de hand van ultrasoononderzoek onderzocht of een brug in Sheffield holtes in voorspankanalen bevatte.

Internationale samenwerking krijgt vervolg

In november afgelopen jaar kwam HTA op bezoek in Vianen na al maandenlang online kennis en ervaringen uit te hebben gewisseld. Met succes werd gezamenlijk ultrasoononderzoek aan een brug uitgevoerd, waarbij met de Proceq Pundit PD8050 Pulse Echo holtes in voorspankanalen werden gelokaliseerd.

De samenwerking bleef echter niet bij één bezoek. In december was het de beurt aan twee betonspecialisten van Nebest om een aantal dagen op bezoek te gaan bij de Britten. Na een rondleiding op het kantoor van HTA vlakbij Glasgow, volgden zij een interne cursus met niet-destructieve meetapparatuur. Daarnaast werden afgeronde en lopende projecten besproken om kennis en ervaringen over en weer uit te wisselen.

De derde dag van het bezoek bestond net als in Nederland uit een projectuitvoering. Bij een brug in Sheffield verrichten HTA en Nebest gezamenlijk ultrasoononderzoek met de Pundit. Met behulp van een hoogwerker is een aantal metingen gedaan bij de brug om te bepalen of er holtes aanwezig waren. In tegenstelling tot de brug in Nederland, kon dit maal geconcludeerd worden dat de brug géén holtes bevatte in de voorspankanalen.

Personen op hoogwerker onderzoeken een brug in Sheffield

Samenwerking houdt stand

Ook bij twee bezoeken zal deze samenwerking zeker niet blijven. Van beide kanten bevalt de wisselwerking dermate goed dat elkaars expertise zal worden ingeschakeld bij relevante grote projecten.

Wij kijken uit naar het vervolg van deze waardevolle internationale samenwerking!

Meer weten of niet-destructief onderzoek?

Wilt u meer weten over niet-destructief onderzoek? Sluit dan aan bij onze kennissessie op 17 september 2024.

Bekijk onze recente projecten

Meer projecten

Liggers A9 krijgen tweede leven in A44

Ouderkerk aan de Amstel

Circulaire oogst tweetal bruggen te Amsterdam

Amsterdam

Samenwerking en kennisuitwisseling met Britse HTA continueert

Verenigd Koninkrijk