Ultrasoonmeting

Ultrasoon geluid heeft een frequentie hoger dan 20KHz en valt daarmee ver buiten het bereik van het menselijk oor. Wij kunnen dit geluid dus niet horen. Een belangrijke functionaliteit van ultrasoon geluid is dat het zeer nauwkeurig te meten valt. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld scheuren en holle ruimtes in beton gedetecteerd worden.

Pundit PL-200PE

Met de nieuwe Pundit PL-200PE is Nebest in het bezit van de meest geavanceerde ultrasoonmeter voor niet-destructief onderzoek aan betonconstructies. Met een traditionele ultrasoonmeter was het al mogelijk delaminaties te detecteren en scheurdiepten te bepalen. Daarvoor is het echter noodzakelijk dat de constructie van twee zijden bereikbaar is. Een conventionele ultrasoonmeter zendt een hoogfrequent geluidssignaal de constructie in, wat aan de andere zijde van de constructie wordt opgevangen. Bij een delaminatie of holle ruimte zal het signaal een langere weg naar de ontvanger hebben, waardoor de delaminatie of holle ruimte te lokaliseren is. Door middel van een langsmeting kan, bij bekende geluidssnelheid, een diepte van een scheur of bijvoorbeeld dikte van een constructie worden bepaald.

Deze functie bezit de Pundit PL-200PE ook met de traditionele conventionele transducers.
Een sterke verbetering in vergelijking met de ‘oude’ ultrasoonmeters is echter dat met de Pundit een constructie vanaf één zijde onderzocht kan worden en dat ook vlakken in hun geheel gemeten kunnen worden. Bij een bekende signaalsnelheid (referentie) kan dan ook vanaf één zijde bijvoorbeeld de constructiedikte worden bepaald.

De software van de Pundit geeft dankzij de negen zender en negen ontvangers direct een helder beeld van het scanresultaat, al blijft in moeilijke gevallen voor een juiste interpretatie een deskundig oog nodig. Dit deskundig oog kan Nebest u bieden.