Ultrasoonmeting

Ultrasoon geluid heeft een frequentie hoger dan 20KHz en valt daarmee ver buiten het bereik van het menselijk oor. Wij kunnen dit geluid dus niet horen. Een belangrijke functionaliteit van ultrasoon geluid is dat het zeer nauwkeurig te meten valt. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld scheuren en holle ruimtes in beton gedetecteerd worden.

Proceq Pundit PD8050 Pulse Echo

Als eerste in de Benelux beschikt Nebest over een Proceq Pundit PD8050 Pulse Echo. Met dit apparaat zijn we in staat betonconstructies efficiënt door te meten op basis van ultrasoon pulse echo. Het grote voordeel aan deze meettechniek is dat slechts één zijde van de constructie bereikbaar hoeft te zijn. Deze meetmethode is onder andere geschikt voor:

  • Het detecteren van holtes, grindnesten en delaminaties.
  • Het bepalen van constructiedikte.
  • Het opsporen van slecht gevulde delen in voorspankanalen.
  • Het doormeten van tandopleggingen.
  • Het doormeten van beton met staalvezels.

Een groot voordeel is de niet-destructieve werkwijze, waardoor het aantal destructieve onderzoeklocaties sterk kan worden verminderd en de kwaliteit van de steekproef groter is.

Proceq Pundit PD8050 Pulse Echo

Delaminaties detecteren

Losse betonschollen als gevolg van corroderende wapening kunnen vaak gemakkelijk worden gedetecteerd door het betonoppervlak af te kloppen met een inspectiehamer. Bij dieper gelegen holtes of delaminaties is het afkloppen met een hamer onvoldoende. Met ultrasoonmetingen kunnen dieper gelegen gebreken worden opgespoord.

De afbeelding hiernaast weergeeft een voorbeeld van het wegvallen van het signaal; een typisch voorbeeld van locatie die verdacht is voor de aanwezigheid van een dieper gelegen gebrek. Bij afkloppen van het betonoppervlak klinkt het oppervlak massief. Kleinschalige kernboringen leiden echter tot andere conclusies.

Verdachte ultrasoonmeting

Doormeten voorspankanalen

Eén van de primaire functies van grout in omhullingsbuizen is het voorkomen van corrosie aan het voorspanstaal. Door verschillende oorzaken kan het voorkomen dat omhullingsbuizen onvoldoende zijn gevuld, waardoor holtes achterblijven rondom het voorspanstaal. Corrosie kan leiden tot materiaalafname en verlies van sterkte, wat een groot constructief risico is.

Bij betonschades als gevolg van corrosie aan traditionele wapening ontstaan betonschollen aan het oppervlak, doordat corroderende wapening uitzet en de betondekking eraf drukt. Hierdoor kunnen we vaak nog tijdig maatregelen uitvoeren om betonconstructies in stand te houden. De holtes in voorspankanalen geven het voorspanstaal voldoende ruimte om corrosie vrij te kunnen ontwikkelen, waardoor schadekenmerken aan het oppervlak pas zichtbaar worden als de constructie al onherstelbaar verzwakt is en tekenen van bezwijken gaat vertonen.

Door een combinatie van meettechnieken kan de vullingsgraad worden bepaald en de staat van het voorspanstaal worden beoordeeld.

Stap 1: Lokaliseren voorspankanalen

Het is belangrijk de exacte locatie van een voorspankanaal te bepalen voordat deze kan worden doorgemeten met ultrasoonmetingen. Maatvoering op basis van oude tekeningen is dan vaak niet nauwkeurig genoeg. Met behulp van een Betonradar kan de locatie van het voorspankanaal met voldoende nauwkeurigheid wordt bepaald.

Lokaliseren voorspankanalen

Stap 2: Uitvoeren ultrasoonmetingen

Ter plaatse van het voorspankanaal wordt de doorsnede doorgemeten met behulp van ultrasone pulse echo. Afwijkingen in het meetsignaal geven indicaties op de aanwezigheid van holtes in de omhullingsbuizen.

Stap 3: Destructieve verificaties

Ter plaatse van verdachte locaties op basis van de ultrasoonmetingen wordt de vullingsgraad en staat van het voorspanstaal nader destructief beoordeeld.  Het maken van kijkvensters door middel van hoge druk waterslopen, gevolgd door het openmaken van het voorspankanaal, geeft de meeste nauwkeurige informatie. Voor beperkter destructief onderzoek wordt endoscopie toegepast. Destructieve verificaties kunnen ook gemaakt worden op locaties waar de meting niet verdacht is, ter bevestiging en kalibratie van een goede meting.

Doormeten tandopleggingen

Een tandoplegging is esthetisch een elegante ontwerpkeuze. Maar omdat het oplegvlak moeilijk is te inspecteren, heeft de oplegging tijdens de beheer- en onderhoudsfase vaak een verhoogd risico. Lekwater in combinatie met chloriden ter hoogte van de voeg kunnen leiden tot aantasting van constructief essentiële wapening. Het oplegvlak is door de jaren heen vaak vervuild, waardoor reguliere inspectie aangevuld met endoscopie niet altijd voldoende inzicht geven in de gehele tandoplegging.

Met behulp van ultrasoononderzoek kunnen kritische scheuren in tandopleggingen worden gedetecteerd.