Nader onderzoek

Om een uitspraak te kunnen doen over (onderdelen van) constructies is inzicht in de opbouw, (materiaal)eigenschappen en (rest)levensduur van essentieel belang. Inspectie in de vorm van visuele beoordeling geeft in die gevallen vaak onvoldoende inzicht om tot (her)beoordeling te komen. In dat geval kunnen (niet-)destructieve metingen en onderzoeken uitkomst bieden.  Nebest beschikt over diverse materiaalkundige en bouwfysische specialisten die voor onderzoek een beroep kunnen doen op een breed scala aan meetinstrumenten. Dit stelt ons in staat om steeds weer de benodigde inzichten te bieden in de bestaande en toekomstige (onderhouds)toestand van constructies of te voorzien in specifieke eigenschappen ten behoeve van verdere analyse.