Duurzaamheid en circulariteit

De afgelopen eeuw is de wereldwijde vraag naar grondstoffen explosief gestegen. Door een groeiende wereldbevolking en toenemende consumptie neemt deze vraag de komende decennia verder toe. Om invulling te kunnen geven aan de Rijksbrede ambitie om in 2050 100% hernieuwbare en gerecyclede materialen toe te passen, wordt het steeds belangrijker om ons gebruik van grondstoffen en CO2-uitstoot zoveel mogelijk terug te dringen en om bestaande grondstoffen, componenten en producten zo efficiënt en hoogwaardig mogelijk te (her)gebruiken.

Als Nebest nemen we hierin het initiatief door onze specifieke kennis op het gebied van materialen en restlevensduuranalyses in te zetten om onze opdrachtgevers te helpen inzicht te verschaffen in mogelijkheden voor instandhouding en hergebruik van bestaande objecten. Dit doen we onder andere met de inzet van de “herbruikbaarheidsscan”: een door Nebest ontwikkelde tool waarmee kansen voor hoogwaardig hergebruik van bestaande objectonderdelen vroegtijdig kunnen worden gesignaleerd en geïnitieerd.

Naast inspanningen binnen projecten met betrekking tot instandhouding, hergebruiken van en/of verduurzamen van de gebouwde omgeving, kijken wij vooral ook naar onszelf. Zo rijden inmiddels meerdere Nebest medewerkers een elektrische auto en voorzien we (grotendeels) in onze elektriciteitsbehoefte met behulp van ons eigen zonnepark.