Advisering energetische maatregelen

Verduurzamen van vastgoed is een actueel thema. Zo staan veel vastgoedeigenaren voor de uitdaging om energiebesparende ingrepen uit te voeren. Ook bij bijvoorbeeld transformaties/herbestemmingen zijn verduurzamingsmaatregelen noodzakelijk om het gebouw volgens de huidige maatstaven te kunnen exploiteren. Het isoleren van de gebouwschil heeft volgens de Trias Energetica de voorkeur omdat daarbij het energiegebruik direct omlaag gaat. De bouwfysische specialisten van Nebest adviseren u graag omtrent de mogelijkheden om de gebouwschil te verduurzamen.

Waarom is advies nodig?

Het isoleren van de bestaande constructie betekent automatisch een verandering in het bouwfysisch gedrag van de gebouwschil. Het temperatuursverloop en daarmee de dampspanning over de constructiedoorsnede is aanzienlijk anders dan in de oorspronkelijke situatie. Een transformatie/herbestemming met heel andere condities van het binnenklimaat heeft bovendien een extra uitwerking op het bouwfysisch gedrag van de constructie. Dit kan nadelige consequenties hebben op de duurzaamheid van bouwdelen, bijvoorbeeld bij spouwankers of een houten dakbeschot. Ook kunnen isolerende maatregelen impact hebben op het functioneren van bouwdelen, denk aan koudebruggen en thermische werking.

Door inspectiewerkzaamheden op locatie, eventueel gecombineerd met laboratoriumonderzoek naar de bestaande materialen, zijn wij in staat om te beoordelen of de constructie geschikt is voor de voorgenomen verduurzamingsmaatregelen. Wij adviseren daarbij niet alleen in welke maatregelen mogelijk zijn, maar ook op welke manier deze toegepast dienen te worden zodat de hele gebouwschil optimaal presteert.