CO2-tool

Verduurzaming van de bestaande bouw vormt een steeds dringender wordende opgave. Om initiatiefnemers van renovaties te ondersteunen bij het realiseren van een duurzame gevelrenovatie, hebben de bouwkundigen en dataspecialisten van Nebest een tool ontwikkeld. Deze CO2-tool verschaft inzicht in de effecten van mogelijke keuzes voor verschillende (bouw)materialen bij een kopgevelrenovatie en hun bijdrage aan het broeikaseffect. Kortom; de CO2-footprint van uw nieuwe kopgevel.

Wat houdt de CO2-tool van Nebest in?

De tool is in eerste instantie een hulpmiddel bij het stellen van een ambitie ten behoeve van een duurzame kopgevelrenovatie. Enerzijds is dit ter inspiratie en bewustwording tijdens de initiatieffase, anderzijds is de tool ook een hulpmiddel bij het monitoren van deze ambitie tijdens de realisatiefase.

Door het maken van keuzes voor de ingreep en bijbehorende materialen, wordt een indicatie gegenereerd van de CO2-footprint (kg CO2 eq), de schaduwkosten van de bijdrage van broeikasgassen aan het broeikaseffect en de verhouding van deze specifieke schaduwkosten tot de totale schaduwkosten van de keuzes bij de specifieke (kop)gevelrenovatie. Dit wordt gevisualiseerd in heldere leesbare tabellen en diagrammen. Bij de calculatie wordt gebruikgemaakt van de gegevens uit de online-database met milieuclassificaties van NIBE (Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie).

Waarom een CO2-footprint van Nebest?

Inspecteurs en adviseurs van Nebest zijn dagelijks bezig met het onderzoeken van gevelveiligheid. De oplossingen voor een gevelrenovatie zijn legio. In deze tijd van energietransitie vormt CO2-reductie een belangrijke factor in de keuze voor een bouwkundige aanpassing. De adviseurs van Nebest zijn zich bewust van hun maatschappelijke verantwoording en staan u graag bij met raad en daad voor het realiseren van een duurzame renovatie.