Constructieve beoordeling, engineering en ontwerp

Constructieve veiligheid van bestaande en nieuw te ontwikkelen bouwwerken vormt de basis voor de gebouwde omgeving. Het constructief veilig ontwerpen, maar ook het periodiek (her)beoordelen, van bestaande constructies is daarom een belangrijke vereiste. De constructeurs van Nebest beschikken over ruime ervaring met zowel het ontwerpen, toetsen en (her)beoordelen van uw infrastructurele-, industriële- en (water)bouwkundige constructies. Voor het achterhalen van de constructieve opbouw en eigenschappen van materialen ten behoeve van een herberekening kunnen zij bovendien een beroep doen op de inspectiespecialisten en het eigen laboratorium van Nebest.