Restlevensduurbepaling

Als beheerder van een constructie is het begrijpelijk dat u graag wilt weten hoe lang uw constructie en het materiaal daarvan nog mee kunnen gaan. Bij Nebest kunnen wij dit voor u vaststellen door middel van een restlevensduurbepaling. Wij kunnen voor u de restlevensduur van materialen zoals beton (o.a. op basis van CUR-aanbeveling 121), metselwerk, staal, hout en natuursteen bepalen.

Wat is een restlevensduurbepaling?

De restlevensduur is “de resterende periode gedurende welke een constructie of deel daarvan voldoet aan een constructief betrouwbaarheidsniveau conform de NEN 8700 met inachtneming van regulier onderhoud, zonder ingrijpende maatregelen.” Deze restlevensduur kan op basis van verschillende onderzoeken vastgesteld worden. Bij Nebest houden we altijd rekening met uw specifieke vraag en situatie. Afhankelijk van uw specifieke vraag en situatie, kunnen wij restlevensduuronderzoek uitvoeren op basis van:

  • Gemeten chlorideprofielen
  • Gemeten carbonatatiediepte
  • Resultaten uit onderzoeken naar ASR
  • Chemische aantasting
  • Zwavelzuuraantasting
  • Brandaantasting