Constructieve herberekening/verificatieberekening

Bij bestaande bouwwerken en constructies kan getwijfeld worden aan de constructieve veiligheid en gebruiksveiligheid, bijvoorbeeld wanneer schades zijn waargenomen of wanneer het gebruik is gewijzigd. Door een constructieve herberekening, ook wel verificatieberekening genoemd, uit te laten voeren, krijgt u inzicht in de constructieve toestand van uw constructie. De constructeurs van Nebest staan klaar om dit voor u uit te voeren.

Wat houdt een constructieve herberekening/ verificatieberekening in?

Bij een verificatieberekening wordt gecontroleerd of de constructie, of een onderdeel daarvan, nog voldoet aan het gewenste gebruik gedurende een bepaalde (rest)levensduur. Daarbij wordt uitgegaan van een zekere referentieperiode, dit betreft de periode waarbinnen de constructie met een bepaalde zekerheid weerstand moet kunnen bieden tegen optredende belastingen. Bij de herberekening wordt gerekend met de huidige constructieve normen (eurocodes) en richtlijnen in combinatie met de NEN 8700-normserie.

Bij het uitvoeren van een verificatieberekening is tevens de aanbeveling om altijd een toestandsinspectie of constructieve inspectie uit te voeren aan de bestaande constructie door de constructeur die ook betrokken is bij de berekening of de beoordeling van het bouwwerk / de constructie. Dit is om te verifiëren of er wel/geen constructieve afwijkingen en/of gebreken aanwezig zijn die dienen te worden meegenomen in de berekening. Verder kan de geometrie/opbouw van het object worden gecontroleerd op afwijkingen ten opzichte van het ontwerp, indien tekeningen aanwezig zijn. Het kan ook nodig zijn om (aanvullend) materialenonderzoek uit te voeren aan de materialen van constructieve (dragende) bouwdelen. De uitgenomen monsters worden in ons laboratorium onderzocht om de (constructieve) materiaaleigenschappen te bepalen.

Meer inzicht krijgen in de constructieve veiligheid en levensduur van uw object? Neem dan contact op met Nebest voor een herberekening/verificatieberekening.