Constructief ontwerp

Voor bouwwerken en constructies levert Nebest integrale diensten en producten voor nieuwbouw en renovatie (verbouw). Voor de productgroep constructief omvat dit met name andere: inventarisatieonderzoek, variantenstudie en de engineering/ontwerp. Voor het ontwerpniveau wordt onderscheid gemaakt in schetsontwerp, voorlopig ontwerp of referentieontwerp, definitief ontwerp en besteksontwerp. Bij het ontwerpen is het van belang om rekening te houden met duurzaamheid door duurzaam te construeren. Op basis van hoeveelheden en bepaalde werkzaamheden is het mogelijk om een SSK-raming of directieraming op te stellen.

Variantenstudies

Wanneer er is besloten om nieuwbouw of renovatie (verbouw) aan bouwwerken en/of constructies uit te voeren, is het wenselijk verschillende scenario’s met elkaar te vergelijken zodat u het best mogelijke scenario kan kiezen. Onze specialisten werken meerdere concepten uit en beschrijven de daarbij behorende voor- en nadelen. Ook worden de financiële consequenties van de verschillende varianten in kaart gebracht. Met het inzicht dat u hiermee krijgt, kunt u een weloverwogen keuze voor uw nieuwbouw of renovatie maken.

Adviseren en verzorgen contracten

Nebest kan aansluitend, indien gewenst, een advies geven over de juiste contractvorm en eveneens het contract verzorgen. Levering van directie en toezicht of contractmanagement valt ook binnen ons dienstenpakket. Binnen constructief ontwerpen gaat het om het ontwerpen, realiseren, renoveren (verbouwen) en de instandhouding van nieuwe en bestaande bouwwerken. Voor de geotechnische aspecten binnen het ontwerpproces of bij verificatieberekeningen en beoordelingen wordt nauw samengewerkt met zusterbedrijf Geobest B.V., dit om tot een optimaal advies te komen, ook voor wat betreft de fundering van kunstwerken.
Het gaat hierbij met name om:

  •  Vaste bruggen
  •  Viaducten Onderdoorgangen
  • Duikers
  • Overkluizingen
  • Geluidsschermen
  • Tunnels en tunnelbakconstructies
  • Bouwkuipen
  • Kademuren, loswallen en beschoeiingen
  • Remmingwerken