Constructief hersteladvies

Schade aan bouwwerken betekent niet alleen een vermindering van de esthetische waarde van het bouwwerk, maar kan ook constructieve risico’s met zich mee brengen. Wanneer er niet juist wordt gehandeld, kan dit leiden tot gevaarlijke situaties. Daarom is het belangrijk schades op gepaste wijze te herstellen. Nebest is expert op het gebied van schadeonderzoek en het afgeven van bijpassende praktische (constructieve) hersteladviezen, met bijbehorende kostenramingen.

Waarop wordt het constructief hersteladvies gebaseerd?

Bij Nebest beschikken we over integrale projectteams bestaande uit projectleiders, inspecteurs, adviseurs en specialisten om materiaalkundig gebied, constructeurs. Daarnaast beschikken we over een eigen laboratorium en laboranten. Hierdoor zijn we in staat om schademechanismen op een adequate manier te herkennen en nauwkeurig schadeonderzoek te kunnen uitvoeren. Dit alles leidt ertoe dat voldoende informatie verzameld wordt met betrekking tot het herstellen van de schade om tot een deugdelijk hersteladvies te komen. Voor praktische, op deskundige wijze opgestelde constructieve hersteladviezen bent u bij Nebest op het juiste adres.