Constructieve analyse

Wanneer er weinig of geen gegevens van een bestaande constructie beschikbaar zijn, heeft Nebest de expertise in huis voor het uitvoeren van materiaalkundig en/of constructief onderzoek. Inzicht in de constructieve staat van een constructie zoals bijvoorbeeld een gebouw, fabriek of kunstwerk is van belang om een uitspraak te kunnen doen over zaken als de constructieve veiligheid en duurzaamheid.

Uitvoeren van een constructieve analyse

Aan de hand van een constructieve analyse kan er een uitspraak gedaan worden over de constructieve veiligheid van de constructie. Daarnaast kunnen de mogelijkheden met betrekking tot herbestemming, transformatie of verandering van functie of uitbreiding onderzocht worden. Ook kan er inzicht worden verkregen met betrekking tot aantastings- en verouderingsmechanismen.

Minstens net zo belangrijk als de constructieve veiligheid is het gegeven om duurzaam te adviseren en/of te construeren in het geval van verbouw of nieuwbouw.

Constructieve veiligheid

Als onafhankelijke partner biedt Nebest een breed scala aan opdrachtgevers mogelijkheden om de constructieve veiligheid van onder andere gebouwen en kunstwerken te beoordelen. Door het multidisciplinaire karakter van de organisatie, met specialisaties in zowel de bouw, industrie, waterbouw en infra maakt dat wij uw partner zijn voor alle constructieve vraagstukken in de bestaande, gebouwde omgeving. Onze aanpak bestaat uit archiefonderzoek, inspectie, metingen, onderzoek in eigen laboratorium en een constructieve beoordeling door constructeurs van Nebest. Indien noodzakelijk stellen onze adviseurs een plan van aanpak op met aanbevelingen voor een duurzaam herstel.