Druksterkte zandcement en anhydriet

De druksterkte van een materiaal is de spanning waarbij het materiaal onder invloed van drukbelasting bezwijkt. Dit wordt uitgedrukt als kracht/oppervlakte (newton/mm2). Inzicht hebben in de druksterkte van een materiaal is van belang in veel verschillende situaties. Bijvoorbeeld voor de herberekening van bestaande constructies of wanneer een bouwproject een snelle belasting vraagt van een net gestorte betonconstructie. Ook voor bijvoorbeeld aannemers, betoncentrales en betonwarenfabrieken kan de druksterkte worden bepaald als productiecontrole.

In het Nebest laboratorium kunnen we aan de hand van verschillende machines de druksterkte van diverse materialen als beton, staal, cementbetoniet en natuursteen bepalen. Afhankelijk van het materiaal wordt er verschillende apparatuur gebruikt. Bijvoorbeeld de Schmidthamer of druksterktebanken van maximaal 100Kn, 600Kn en 3000Kn.

Hoe wordt de druksterkte bepaald?

Een indicatie van de druksterkte van zandcement of anhydriet wordt in de regel bepaald aan de hand van een BRE-screed test. Dit omdat de laagdiktes vaak onvoldoende zijn om te kunnen bemonsteren voor daadwerkelijke bepaling van de druksterkte.

Indien dit een uitdrukkelijke wens is zal een kern worden geboord ø 50- 70 mm. In ons laboratroium wordt hieruit een zo groot mogelijke kubus gezaagd. Veelal 50 x 50 x 50 mm.

Het proefstuk wordt aansluitend in de drukbank geplaatst. Met een constante toename van de kracht wordt de kubus beproefd tot het moment van bezwijken. Een eventueel afwijkend bezwijkpatroon wordt genoteerd. De druksterkte wordt berekend door de maximale kracht te delen door het oppervlak. Al deze gegevens worden verwerkt in een overzichtelijke rapportage.