Constructieve beoordeling, engineering en ontwerp

Constructieve veiligheid van bestaande en nieuw te ontwikkelen assets vormt de basis voor de beschikbaarheid van onze waterbouwkundige infrastructuur. Het constructief veilig ontwerpen maar ook het periodiek (her)beoordelen van bestaande constructies is daarom een belangrijke vereiste. De constructeurs van Nebest beschikken over ruime ervaring met zowel het ontwerpen, toetsen als het (her)beoordelen van uw waterbouwkundige constructies. Denk hierbij aan kademuren, sluizen en stuwen maar ook andersoortige object typologieën zoals dijken en waterkeringen. Voor het achterhalen van de constructieve opbouw en eigenschappen van materialen ten behoeve van herberekeningen, kunnen onze constructeurs bovendien een beroep doen op de materiaalkundig specialisten en het eigen laboratorium van Nebest.