Advies exceptioneel transport

Exceptioneel transport is transport dat groter en/of zwaarder is dan de wet standaard toestaat. Het kan echter voorkomen dat u voor een project echter wel gebruik wil maken van dergelijk transport. Ontheffingen voor exceptioneel transport worden door de RDW verleend. Naast het aanvragen van een ontheffing, is het ook belangrijk om na te gaan of de constructie de belasting van het exceptionele transport wel aankan. Dit kunnen de constructeurs van Nebest voor u berekenen.

Belasting exceptioneel transport

Indien van (oudere) kunstwerken/constructies geen verkeersklasse of ontwerpuitgangspunten bekend zijn, kan Nebest een rekensheet opstellen voor snelle en eenvoudige toetsing van het kunstwerk op belasting door exceptioneel transport. Deze rekensheet is gebaseerd op het opstellen van zogenoemde invloedslijnen voor de relevante delen van de bovenbouw van het kunstwerk. Door de invloedslijn in een rekenblad te zetten, kan automatisch voor meerdere voertuigposities worden gezocht naar de maatgevende positie en optredende krachten. De optredende krachten worden getoetst aan de vooraf bepaalde capaciteit van de constructie.

Deze rekensheet komt in uw beheer. De enige parameter die per aanvraag in de rekensheet ingevoerd moet worden, is de aslastconfiguratie van het bijzondere transport. Op deze manier kunt u eenvoudig ontheffingen voor exceptioneel transport beoordelen.