Inspectie

De inzet van eigen duikinspectieteams met civieltechnische expertise maakt ons bedrijf uniek in de wereld van de waterbouw. Ook boven de waterlijn op het land, of op hoogte met klimmers, ondersteunen wij u graag met onze specifieke kennis. Voor het verrichten van waterbouwkundige inspecties hebben onze adviseurs de beschikking over geavanceerde meetapparatuur en een eigen laboratorium voor diepgaand technisch onderzoek. Hiermee zijn we in staat om unieke eigenschappen van materialen en constructies voor u te onderzoeken en u hierover op integrale wijze te adviseren. Ook bij schades en gebreken van constructieve aard beschikken onze specialisten over de benodigde kennis om indien nodig over beheersmaatregelen te adviseren.

Inspectie diensten

Areaalinformatie op orde

Lees verder

Areaalinventarisatie

Lees verder

Beheer- en beleidsplan

Lees verder

Conditiemeting NEN 2767

Lees verder

Contractuele voor- en/ of eindopname

Lees verder

CUR-inspectie (CUR-117)

Lees verder

Ecologie

Lees verder

Inspectietekening

Lees verder

Instandhoudingsadvies

Lees verder

Inspectie bedienings- en besturingsinstallaties

Lees verder

Inspectie waterbouwkundige constructies

Lees verder

Oever- en bodeminspectie

Lees verder

Onderhoudsanalyse

Lees verder

RAMS-analyse

Lees verder

Risicogestuurd onderzoek

Lees verder

RVS-inspectie

Lees verder

Schouw

Lees verder

Technische inspectie

Lees verder

Toestandsinspectie

Lees verder

Werktuigbouwkundige inspectie

Lees verder

Zorgplichtinspectie

Lees verder

Duikerinspectietool

Lees verder