Opstellen inspectietekening

Om tot een eenduidige schadenotatie en rapportage te komen, kunnen inspectietekeningen opgesteld worden. Bij Rijkswaterstaat is dit een standaard onderdeel van het beheer; elk object heeft zijn eigen tekeningenset die volgens een tekenstandaard opgesteld is. Ook voor gemeenten en provincies wordt met regelmaat een inspectietekening opgesteld. Aangezien de omvang van de objecten voor deze asset-owners gemiddeld een stuk kleiner is dan voor Rijkswaterstaat voldoet hier vaak een ander diepgang- en nauwkeurigheidsniveau bij de inspectietekeningen. Over welke mate van diepgang past binnen het doel wat u met een inspectietekening wilt bereiken, denken we graag met u mee.

Oplevering inspectietekening

Een inspectietekening wordt opgesteld in AutoCAD en kan in .dwg en .pdf opgeleverd worden. Dit maakt het mogelijk om wijzigingen in de toekomst eenvoudig door te voeren. De tekeningenset in pdf bestandstype wordt tijdens inspectie gebruikt om de schadelocaties en omvang op weer te geven en dient als onderdeel van de inspectierapportages.