Onderhoudsanalyse

Met een onderhoudsanalyse wordt inzicht verkregen in de benodigde onderhoudstaken voor een specifiek kunstwerk. Door de analyse wordt duidelijk welk onderhoud nodig is om het kunstwerk in goede conditie te brengen en daarna ook te houden. Op basis van de gewenste prestaties, beleid, restlevensduur en andere parameters kan de juiste onderhoudsstrategie worden bepaald. Voor bestaande objecten kan met de onderhoudsanalyse ook bepaald worden welke restlevensduur haalbaar is bij verschillende onderhoudsstrategieën. Omgekeerd kan er bij het besluit tot vervanging en dus sloop van een object bewust gekozen worden voor een minimale onderhoudsstrategie.

Wat kan Nebest betekenen op het gebied van onderhoudsanalyse?

Bij Nebest worden onderhoudsanalyses uitgevoerd voor onder andere bruggen, sluizen, rioolgemalen, stuwen, viaducten en wegen. Nebest kan beheer- en onderhoudsplannen opstellen op zowel de traditionele manier, schades en herstel hiervan, maar ook geheel risicogestuurd. De risicogestuurde variant is met name nuttig voor beheerders in een politieke omgeving. De onderhoudsanalyse is de schakel tussen een beleidsmatig assetmanagement en de uitvoerende partij.

Binnen Nebest wordt veel waarde gehecht aan het gestructureerd vastleggen van inspectiegegevens en onderhoudsvoorstellen. Dit leidt tot herleidbaarheid van de genomen besluiten in het beheer en onderhoud van een object. Dit maakt het duidelijk waarom voor een bepaalde onderhoudsstrategie is gekozen en wat de urgentie is. Een object wordt daardoor optimaal in stand gehouden. Tevens is het mogelijk om op eerdere besluiten bij te sturen zodra nieuwe informatie beschikbaar komt. Een beheerder kan daardoor aantoonbaar juist omgaan met nieuwe risico’s, calamiteiten of budgettaire beperkingen.

Nebest kent diverse methodes van onderhoudsanalyses, waardoor wij kunnen adviseren over de juiste methode voor uw areaal. Het uitvoeren van de analyses behoort uiteraard ook tot de mogelijkheden. Bekende methodes zijn LCC, FMECA, TCO, IHA, IHP en RAMS.