Areaalinformatie op orde

Als areaalbeheerder is het belangrijk dat u uw areaalinformatie op orde hebt. Op het moment dat uw areaalgegevens niet op orde zijn, loopt u het risico dat tijdens beheer en onderhoud onnodig veel onderzoek moet worden verricht om ontbrekende objectinformatie te kunnen verzamelen. Door te zorgen dat u de informatie goed op orde hebt, bent u in staat om strategisch naar beheer en onderhoud te kijken en op basis daarvan onderhoudsmaatregelen op een gestructureerde wijze uit te voeren.

Waaruit bestaat areaalinformatie?

Areaalinformatie bestaat uit gegevens over onder andere de verharding, groenvoorzieningen en bouwkundige gegevens van de objecten in uw areaal. Hierbij gaat het niet alleen om topografische gegevens met administratie kenmerken, maar ook om beheerplannen, onderhoudsplannen, handboeken et cetera.

Wat kan Nebest voor u betekenen op het gebied van areaalinformatie?

Het op orde hebben van de areaalinformatie wordt doorgaans gerealiseerd in een beheersysteem. Er zijn veel verschillende manieren om het areaal van een assetbeheerder in een beheersysteem onder te brengen. Nebest levert diverse toepassingen waarin u het beheer van uw kunstwerken eenvoudig en compleet kunt organiseren. Het is tot nu toe voor elk systeem mogelijk om eenvoudig een importbestand te genereren waardoor uw areaalinformatie compleet geïmporteerd wordt. Hierbij gaat het om alle paspoortgegevens van objecten inclusief locatie, decompositie, gebreken en maatregelen in de meerjarenraming. Deze informatie wordt geleverd met fotonummers corresponderend met de desbetreffende foto’s. Uniformiteit is hierbij zeer belangrijk om het beheer in de dagelijkse praktijk juist in te steken. Een dergelijk importbestand kan worden opgesteld aan de hand van vrijwel elke inspectie en inspectiediepgang. Ook is het mogelijk om de maatregelen in een importbestand volledig af te stemmen op het beleid van de assetbeheerder.