Zorgplichtinspectie

Beheerders van primaire waterkeringen hebben te maken met de Zorgplicht. Zij ‘zorgen’ als waterkeringsbeheerders namelijk voor een aantoonbare veilige en functionele kering. Daarbij is actuele, betrouwbare en complete informatie van essentieel belang. Doormiddel van een zorgplicht inspectie kan Nebest u deze informatie bieden.

Wat houdt een zorgplichtinspectie in?

Waterkeringen moeten periodiek beoordeeld worden op hun werking. Door het uitvoeren van een zorgplichtinspectie worden eventuele risico’s die de kerende functie van de waterkeringen in gevaar zouden kunnen brengen beoordeeld. Naast deze inspectie maken onze specialisten een risicogestuurde onderhoudsanalyse die wordt opgesteld volgens de FMECA-methodiek. Het resultaat hiervan is een aantal maatregelen met een planning, eventueel direct aangevuld met een meerjarenbegroting (SSK-raming). Hiermee voldoet u direct aan de eisen die vanuit de Zorgplicht worden gesteld aan beheerders van primaire waterkeringen.

Quickscan zorgplichtinspectie

Beheerders wensen op regelmatige basis een up-to-date beeld van hun objecten, bijvoorbeeld om te zien of er geen onverwachte veranderingen zijn opgetreden. Hiervoor heeft Nebest een ‘quickscan Zorgplicht’ ontwikkeld. Waar de FMECA juist de grote lijn van uw beheerproces ondersteunt, is de quickscan een instrument om aanvullend in te zetten. Tijdens de quickscan voeren onze inspecteurs een korte inspectie op het object uit, vergelijkbaar met een schouw. Daarnaast controleren zij de belangrijkste punten van de keringen/objecten. Bij beweegbare keringen/objecten wordt tevens met de bediener en onderhoudsmonteur gesproken en wordt een proefdraai uitgevoerd. Zo zijn wij uw oren en ogen op locatie.

Aanvullende diensten

Naast het inspecteren van een specifiek object, zijn onze inspecteurs ook in staat om een compleet areaal te inventariseren en inspecteren. Zo voeren wij bijvoorbeeld projecten uit waarbij meer dan 1000 objecten beoordeeld moeten worden. Daarbij behoort het inlezen van onze gegevens en bevindingen in uw informatiesysteem ook tot de mogelijkheden. Dit stelt u in staat om de resultaten makkelijk te kunnen inzien.