Contractuele voor- en/of eindopname

In de cyclus van beheer en onderhoud bij een object is met enige regelmaat groot onderhoud noodzakelijk. Wanneer deze behoefte actueel wordt, geeft een toestandsinspectie vaak niet voldoende diepgang om een nauwkeurige projectbegroting op te stellen. De contractuele vooropname geeft inzicht in de uit te voeren maatregelen ten behoeve van de contractvoorbereidingen of uitvoer van groot onderhoud.

Contractuele vooropname

Bij een contractuele vooropname staat diepgang en nauwkeurigheid centraal. Indien een schadelocatie of verdachte locatie geconstateerd wordt, dient deze op handafstand beoordeeld te worden. Dit zal gaan middels zintuiglijke inspectie; voelen, afkloppen, luisteren, etc. Wanneer bereikbaarheidsvoorzieningen of verkeersmaatregelen noodzakelijk zijn, worden deze ingezet.

Uit de contractuele vooropname kan blijken dat nader onderzoek naar de specifieke constructie-eigenschappen noodzakelijk is. Anderzijds is het mogelijk dat er op voorhand al een behoefte voor een nader onderzoek bekend is. Deze onderzoeken kunnen in combinatie met een contractuele vooropname worden uitgevoerd.

De contractuele vooropname resulteert in een rapportage waarin met grote nauwkeurigheid de bevindingen gerapporteerd staan. Op basis van de contractuele vooropname kan een kostenraming op VO-niveau (voorontwerp) gerealiseerd worden.

Contractuele eindopname

Een contractuele eindopname wordt uitgevoerd na voltooiing van de werkzaamheden van een aannemer bij een (groot) onderhoudscontract of realisatiecontract. Tijdens deze inspectie wordt zintuigelijk bepaald of de werkzaamheden door de aannemer juist zijn uitgevoerd. Zo nodig kan dit aangevuld worden met diverse (non-)destructieve nader onderzoekstechnieken als de situatie hier om vraagt. Ook deze expertise heeft Nebest in huis en kan waar mogelijk gecombineerd worden met een contractuele eindopname.