RAMS-analyse

Binnen moderne aanbestedingscontracten zoals D&C- en DBFM-contracten zijn prestatie-eisen steeds belangrijker. Het opstellen van de prestatie-eisen voorafgaand aan een aanbesteding is een kritische taak. Maar ook het aantoonbaar voldoen aan de prestatie-eisen is een uitdaging voor veel aannemers. Nebest kan hierbij zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers ontzorgen.

RAMS-analyse om de prestaties van objecten aan te tonen

Als onderdeel van prestatiecontracten stellen beheerders eisen aan de prestatie van een kunstwerk. Het kunstwerk moet bijvoorbeeld altijd veilig, beschikbaar en betrouwbaar zijn voor de gebruikers. Ook de onderhoudbaarheid van het systeem moet goed zijn. Het is aan het projectteam om aan te tonen dat het kunstwerk voldoet aan de gestelde prestatie-eisen. Voor het aantonen van deze prestaties van het kunstwerk wordt een RAMS-analyse uitgevoerd. De afkorting RAMS staat voor Reliability, Availability, Maintainability en Safety of betrouwbaarheid, beschikbaarheid, onderhoud en veiligheid in het Nederlands.

Wat kan Nebest voor u betekenen op het gebied van RAMS-analyse?

Door de ruime praktijkervaring in het beheer en onderhoud van multidisciplinaire kunstwerken is Nebest goed in het schakelen tussen projectleiders, beheerders, aannemers, ontwerpers en RAMS-specialisten. Hierdoor leveren de praktijkkennis en de analyse samen een bruikbaar resultaat.

Ook in het uitvoeren van veiligheidsanalyses is Nebest ervaren. De veiligheidsanalyse is niet alleen een prestatie-eis uit een contract maar ook een wettelijke verplichting. Veiligheid mag nooit alleen een set eisen zijn. Veiligheid moet meegenomen worden in het ontwerp van nieuwbouw en het onderhoud om te zorgen voor werkelijk veilige werkplekken. Onze praktijkervaring draagt bij in het omzetten van de regels naar daadwerkelijke veiligheid door middel van RI&E’s en de NEN 6787.

Naast het uitvoeren van een complete RAMS-analyse kan Nebest ook producttoetsen en advies verzorgen.