Uitvoeren schouw

Als beheerder van een kunstwerk waar dagelijks gebruik van wordt gemaakt, is het belangrijk om te weten hoe gebruiksveilig uw constructie is. Dit kunt u te weten komen door een schouw conform CUR-117 uit te laten voeren. Een schouw is een visuele inspectie waarmee inzicht wordt verkregen in de huidige gebruiksveiligheid van uw constructie(s). Het doel is om (acute) bedreigingen voor de gebruiksveiligheid te signaleren. Hierbij wordt enkel gelet op visueel waarneembare risico’s. De inspecteurs van Nebest zijn met hun jarenlange ervaring uitstekend in staat om een schouw voor u uit te voeren.

Wat houdt de uitvoering van een schouw precies in?

De schouw wordt uitgevoerd zonder toepassing van verkeersmaatregelen of bereikbaarheidsvoorzieningen. Er vindt een visuele beoordeling van de gebruiksveiligheid plaats. De boven het maaiveld en/of waterlijn gelegen onderdelen worden vanaf het maaiveld en/of de waterlijn beoordeeld. Enkel zaken die een acuut risico vormen op het moment van de schouw worden gesignaleerd. Het einddoel van de schouw is om aantoonbaar te maken dat op het moment van de schouw de constructie(s) wel of niet veilig te gebruiken zijn.

Hoe verder?

De bevindingen uit de schouw worden vertaald in een beknopte rapportage met aanbevelingen voor vervolg. Mogelijke vervolgstappen van een schouw zijn een toestandsinspectie, een contractuele vooropname en een hersteladvies. Ook in deze stappen is Nebest uw partner voor inspectie en advies.