Toestandsinspectie

Door middel van een toestandsinspectie wordt de huidige staat van een constructie in kaart gebracht. Het doel van de opdrachtgever is leidend voor de inhoud en diepgang waarmee deze wordt uitgevoerd. De wijze waarop de informatie uit de toestandsinspectie gerapporteerd of gepresenteerd wordt, hangt af van de klantvraag en het doel dat u als opdrachtgever heeft. De specialisten van Nebest denken actief met u mee over een passende aanpak voor het beoogde doel. Binnen dit kader kan een variëteit aan methodieken toegepast worden voor de toestandsinspectie, bijvoorbeeld een conditiemeting conform NEN 2767-4 of een inspectie CUR 117 B2.

Op basis van de toestandsinspectie kan een maatregelenplan of MJOP (meerjarenonderhoudsplan) gerealiseerd worden. Afhankelijk van de complexiteit van objecten en diepgang van de inspectie, kan hierbij op initiatiefase of VO-niveau (voorontwerp niveau) geraamd worden. Nebest kan u ondersteunen van toestandsinspectie tot aan het maatregelenplan en raming.