Beheer- en beleidsplan

Als beheerder bent u verantwoordelijk voor het onderhouden van uw kunstwerken. Inzicht in de maatregelen, planning en de kosten zijn hierbij van groot belang. Een goed beheer- en beleidsplan is in dat geval onmisbaar om meerjaarlijks onderhoud goed te kunnen plannen en budgetten op een effectieve manier te benutten. Hiermee voorkomt u dat onderhoudsmaatregelen onnodig worden uitgesteld wat kan resulteren in hogere (faal)kosten gedurende de levenscyclus van objecten. Nebest is gespecialiseerd in het opstellen van beheer- en beleidsplannen en helpt u graag om uw kernwaarden hierin te verankeren.

Hoe komt een beheer- en beleidsplan tot stand?

Een beleidsplan dient als fundament voor een beheerstrategie en biedt houvast bij het maken van de juiste beheerkeuzes in de gemeente. Dit plan komt tot stand na een studie op de missie en visie van de gemeente in combinatie met een reeks aan interviews en brainstormsessies met de beheerder en andere betrokken stakeholders. Bij het opstellen van een beheer- en beleidsplan wordt er rekening gehouden met de onderwerpen die de gemeente als belangrijke waarden stelt. Denk hierbij aan ambitieniveau, duurzaamheid, budgetten, gebiedskwaliteit, veiligheid, etc. De standpunten van de gemeente worden vastgelegd in het beleidsdocument en dienen hiermee voor een goede onderbouwing van de te maken keuzes in het beheer van de kunstwerken. Daarnaast brengt u met een beleidsplan uniformiteit en toezicht op de begroting.

Wat kan Nebest voor u betekenen op het gebied van beheer- en beleidsplannen?

Zowel bij het verzamelen van de input als het opstellen van beheer- en beleidsplannen kan Nebest u ontzorgen. Aan een gedegen beheer- en beleidsplan ligt een grondige inventarisatie van uw huidige bezit ten grondslag. Onze adviseurs helpen u graag bij het in kaart brengen van uw areaal en de verdere uitwerking van beheer- en beleidsplannen.