Inspectie bedienings- en besturingsinstallaties

Het regelmatig (laten) uitvoeren van inspecties aan bedienings- en besturingsinstallaties is verstandig om problemen te voorkomen en de instandhouding van de installaties te verzekeren. U kunt bij Nebest terecht voor een bedienings- en besturingsinstallatie inspectie. Tijdens de inspectie nemen onze specialisten de installatie(s) onder de loep en beoordelen ze de functionele werking. Daarnaast evalueren zij de veiligheid en instandhouding. Zo weet u op tijd of er onderdelen gerepareerd of vervangen dienen te worden en kan de levensduur van uw installatie(s) gewaarborgd worden.

Ook kunt u bij Nebest terecht voor advies over uw bedienings- en besturingsinstallaties, zoals (ontwerp)toetsingen, verificaties en documentstudies.

Mogelijke vervolgonderzoeken

Naast onderhoudsinspecties op het gebied van bediening, besturing en laagspanningsinstallaties, voert Nebest ook gerichte technische onderzoeken uit. Hierbij kunt u denken aan schade- of storingsonderzoeken, tijd-wegdiagrammen van een brugbeweging, controlemetingen voor motorvermogens, gelijkloopmetingen, testen van noodbedrijf en noodbediening.