Duikinspectie

In Nederland bevinden zich veel constructies aan, op of onder de waterlijn. Dit soort constructies zijn in veel gevallen kwetsbaarder voor degradatiemechanismen zoals corrosie en bacteriële aantasting van hout. Het laten uitvoeren van inspecties aan dit soort constructies om de toestand in kaart te brengen is daarom van groot belang. Constructies die zich onder water bevinden zijn door de helderheid van het water in Nederland echter vaak moeilijk inspecteerbaar. Een inspectie door een gespecialiseerd duikbedrijf kan dan uitkomst bieden. Van belang hierbij is niet alleen de relevante duikervaring van de treffende inspecteur, maar zeker ook de nodige bouwkundige dan wel civieltechnische kennis. De duikers van Nebest beschikken over de combinatie van deze ervaring en expertise en staan voor u klaar om duidelijkheid te verschaffen over de staat en opbouw van onder water gelegen (delen van) constructies en toegepaste materialen.

Wat houdt een duikinspectie in?

Met een duikinspectie wordt inzicht verkregen in (het ontstaan van) de bestaande en toekomstige (onderhouds)toestand, toegepaste materialen en aantastingsmechanismen. Deze zaken zijn onmisbaar om een uitspraak te kunnen doen over (onderdelen van) constructies. Onze duikinspecteurs zijn gespecialiseerd in het vergaren van deze kennis en dit inzicht door hoogwaardige inspecties en onderzoeken uit te voeren. Wij onderscheiden ons van andere duikbedrijven door te werken met bouwkundige dan wel civieltechnisch opgeleide duikinspecteurs die zich de materiaalkunde en kennis over meettechnieken eigen hebben gemaakt.

Mogelijke duikinspecties

Onze duikinspecteurs bieden civieltechnische inspecties aan voor alle mogelijke constructies, op of onder het water. Denk daarbij bijvoorbeeld aan bruggen, sluizen, kades, steigers maar ook stormvloedkeringen en stuwen. Afhankelijk van uw vraag en behoeften, wordt de diepgang van de inspectie bepaald. Mogelijke inspecties en onderzoeken van onze duikinspecteurs zijn:

  • Schouw
  • Conditiemeting NEN 2767-4
  • Toestandsinspectie
  • Restlevensduurbepaling
  • Houtonderzoek
  • Kernboringen
  • Staaldiktemetingen