Technische inspectie

Een technische inspectie is een visuele inspectie, aangevuld met een interpretatie van de waarnemingen. Hiermee wordt de toestand van een constructie vastgesteld met het blote oog, eventueel aangevuld met optische hulpmiddelen.

De inspecteurs van Nebest zijn in staat om voor civieltechnische, elektrotechnische en werktuigbouwkundige constructies technische inspecties uit te voeren. Dit gebeurt volgens CUR-Aanbeveling 117. Zowel voor gestandaardiseerde inspectiemethodieken als zeer specialistische vraagstukken beschikken wij over vakkundige inspecteurs. Een technische inspectie door Nebest levert altijd een heldere rapportage van de waarnemingen op, inclusief een inhoudelijke analyse ervan. Desgewenst kunnen wij ook adviseren in eventueel te nemen vervolgstappen. Hierbij valt te denken aan (non-)destructieve metingen, indien nodig aangevuld met onderzoek in het laboratorium van Nebest.