Risicogestuurd onderzoek

Om informatie te verkrijgen over het effect van risico’s en onderhoudsmaatregelen op uw gebouw, is risicogestuurd onderzoek noodzakelijk. Risicogestuurd onderzoek stelt u in staat om een weloverwogen keuze te maken op basis van de risico’s, prestaties en kosten.

Wat houdt risicogestuurd onderzoek in?

In tegenstelling tot het traditionele conditiegestuurde onderzoek, staat bij risicogestuurd onderzoek de functie en het presteren van de constructie centraal. Hierbij wordt informatie verzameld en geanalyseerd door de kans op en het effect van een ongewenste gebeurtenis te onderzoeken, met het idee om zo risico’s vroegtijdig te ontdekken en voorkomen. Op basis van het risicoprofiel kunnen de diepgang en de focus van het onderzoek gaandeweg ook nog bijgesteld worden.

Bij risicogestuurd onderzoek hoeft er voor de erkenning van risico’s geen sprake te zijn van een zichtbaar en/of meetbaar gebrek of schade. Dit soort onderzoek is eerder gericht op het ontdekken van mogelijke risico’s ten aanzien van de vereiste prestaties dan op het inventariseren van gebreken. Een risico wordt gezien als het product van de kans op een ongewenste gebeurtenis en de te verwachten gevolgen. Na de inventarisatie van de ongewenste gebeurtenissen, worden schades en gebreken beoordeeld aan de hand van hun effect op de prestaties van een constructie.

Wat levert risicogestuurd onderzoek door Nebest op?

De juiste combinatie tussen niet-destructief en destructief onderzoek kan helpen om meer grip te krijgen op de risico’s binnen uw bezit. Deze combinatie komt samen in FMECA, een risicogestuurde inventarisatiesystematiek. FMECA staat voor Failure Mode Effects & Criticality Analysis. Met behulp van een FMECA worden faalkansen beoordeeld en kan er gericht geïnspecteerd worden. Deze methodiek geeft inzicht in de risico’s en de effecten daarvan op de prestaties, door relaties te leggen tussen:

  • De functies op objectniveau
  • De (deel)functies van onderliggende objectonderdelen en de faalwijzen
  • Het effect van de ongewenste gebeurtenis en de bijbehorende initiële instandhoudingsmaatregelen

Hierdoor worden verassingen tijdens de uitvoering van projecten zoveel mogelijk voorkomen waarmee faalkosten worden gereduceerd. De juiste combinatie tussen niet-destructief en destructief onderzoek kan tevens zorgen voor een meer efficiëntere uitvoering van onderzoeken en reductie van kosten. De inspecteurs en adviseurs van Nebest beschikken over alle noodzakelijke kennis en kunde om u met behulp van risicogestuurd onderzoek te voorzien in inzicht in de risico’s en effecten voor uw gebouwen.