Inspectie van duikers

Voor civiele beheerders is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de toestand van hun duikers. Met name wanneer een beheerder een grote hoeveelheid duikers in beheer heeft, kunnen de kosten voor inspectie hoog oplopen. Deze hoge kosten worden vaak veroorzaakt door het droogzetten van duikers. De ervaring leert echter dat materiaaldegradatie bij duikers veelal boven water wordt aangetroffen. Eigenlijk is er dus geen noodzaak om droog te zetten. Binnen Nebest is een drone ontwikkeld waarmee duikers efficiënt en zorgvuldig geïnspecteerd kunnen worden. Met deze drone worden alle noodzakelijke gegevens opgehaald die nodig zijn om de toestand en restlevensduur van een duiker te bepalen.

Wat houdt de duikerinspectiedrone in?

Door middel van een video-inspectiemodule, een slibdiktemeter en een waterpassing kunnen duikers efficiënt geïnspecteerd worden. Dit duikerinspectiesysteem levert de volgende gegevens op:

  • Een objectpaspoort. Dit paspoort weergeeft de vaste objectgegevens, zoals de objectcode, objectnaam, locatie, coörd inaten van het object en overzichtsfoto’s. Ook worden gegevens wat betreft de objectdoorsnede gegeven, zoals doorstroom Ø, wanddikte, materiaal, elementlengte, binnenkant onderkant buizen (b.o.b.), waterlijn, gemiddelde gronddekking en verkeersbelasting.
  • Een schematische lengtedoorsnede: slib- en duikerprofiel, gebaseerd op de meetresultaten van de slibdiktemeting en de waterpassing. Dit weergeeft schematisch op welke wijze de duiker doorhangt of vervormt en hoeveel slib zich in de duiker ophoopt.
  • Een beschouwing van de functionele toestand. Hierbij worden twee risico’s beschouwd: de doorstroming van de duiker en de constructieve integriteit van de duiker. Voor beide risico’s worden scores bepaald waarmee een prioritering in de onderhouds- of vervangingsmaatregelen kan worden opgesteld wanneer meerdere duikers geïnspecteerd zijn.
  • De resultaten uit een toestandsinspectie. Hierbij worden de resultaten gedeeld uit een toestandsinspectie die volgens CUR117 Inspectiecategorie B2 is uitgevoerd. Per waargenomen gebrek wordt de omvang gespecificeerd, evenals hersteladvies en herstelkosten. Alle opgenomen maten zijn ingemeten ten opzichte van NAP.
  • Eventuele herstelmaatregelen. Wanneer nodig, geeft Nebest hersteladvies voor de duiker(s) in de vorm van herstelmaatregelen en de daarmee gepaarde kosten. Tevens wordt een indicatie gegeven van de resterende levensduur van de duiker(s).

Waarom de duikerinspectiedrone?

Nebest raadt om verschillende redenen aan de duikersinspectiedrone te gebruiken: het apparaat biedt voldoende inzicht in de toestand van een duiker en brengt de risico’s in kaart. En ten opzichte van traditionele inspecties bespaart het kosten en is de snelheid hoger.

Wij vertellen u graag meer over de mogelijkheden van een duikerinspectiedrone die wij aan u kunnen bieden. Voor meer informatie en/of vragen kunt u contact opnemen met Mark Lodema via onderstaande contactgegevens.