Conditiemeting NEN 2767

De NEN 2767 is de standaardnorm voor conditiemetingen binnen de gebouwde omgevingen. Het uitvoeren van een conditiemeting conform de NEN 2767 is een veel toegepaste methode om de huidige conditie- en onderhoudstoestand van een object in kaart te brengen. Er zijn meerdere redenen waarom een asset owner een conditiemeting laat uitvoeren. De belangrijkste reden is om inzicht te krijgen in noodzakelijk onderhoud met bijbehorende kosten.

Uitvoeren conditiemeting NEN 2767

Bij het uitvoeren van een conditiemeting worden per constructiedeel gebreken in kaart gebracht waarbij per gebrek de ernst, omvang en intensiteit wordt bepaald door de inspecteur. Gebreken kunnen conditioneel van aard zijn of te maken hebben met de toestand van de verzorging. Een gebrek resulteert in een conditiescore, een tekortkoming resulteert in een verzorgingsscore. Op basis van deze visuele NEN 2767 inspectie kan er per onderdeel van een object een conditie- en een verzorgingsscore worden toegerekend.

De conditiescore voortkomend uit de visuele inspecties kan ingezet worden om het Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) op te baseren. Een conditiescore is echter niet per definitie een graadmeter als het gaat om de urgentie van een onderhoudsmaatregel. De conditiescore leent zich voornamelijk voor het inzichtelijk maken van degradatie aan de hand van een cijfer door een object meerdere jaren achter elkaar te inspecteren. Hierbij is van belang dat de verschillende inspecties overeenkomen qua inspectiediepgang en methodiek zodanig dat er een bruikbare vergelijking opgesteld kan worden.

Inspectietool NEN 2767

Op basis van de geconstateerde gebreken worden met een inspectietool de conditiescores van beheerobjecten conform NEN 2767 berekend en eenduidig vastgelegd, waardoor objectieve rapporten geleverd kunnen worden. Hiermee bieden we opdrachtgevers inzicht in de staat waarin hun object verkeert, zodat men gefundeerd besluiten kan nemen over noodzakelijk onderhoud dat moet worden gepleegd om het object in de gewenste conditie te houden. De inspectietool biedt daarbij tevens de mogelijkheid om de staat dan wel het noodzakelijke onderhoud over uw gehele bezit/areaal te visualiseren. Door nader onderzoek uit te voeren door onze specialisten, kan dit inzicht vervolgens nog verder verdiept worden. Zodoende kan de oorzaak van een tijdens de conditiemeting geconstateerde schade geduid worden.

De experts binnen Nebest adviseren u graag bij een goede toepassing van een NEN 2767 conditiemeting binnen uw systeem van beheer en onderhoud of de inpassing hiervan in uw assetmanagement.