Aanbestedingsleidraad

De aanbestedingsleidraad is misschien wel het belangrijkste onderdeel van de aanbestedingsstukken. In de aanbestedingsleidraad specificeert de opdrachtgever de regels en eisen voor de aanbesteding of Tender. Denk hierbij aan de inhoud van de opdracht en wie de opdrachtgever is, welke eisen en gunningscriteria er aan de inschrijving worden gesteld, hoe en waarop de inschrijving wordt beoordeeld en de planning. Nebest is gespecialiseerd in het opstellen van dergelijke selectie- en inschrijvingsdocumenten.

EMVI-beoordeling

In de gewijzigde Aanbestedingswet van 1 juli 2016 is de betekenis van EMVI (Economisch Meest Voordelige Inschrijving) veranderd. Het is nu een containerbegrip voor drie gunningscriteria:

  • Beste Prijs Kwaliteit Verhouding (BPKV).
  • Laagste kosten op basis van kosteneffectiviteit.
  • Laagste prijs.
Twee adviseurs van Nebest buigen zich over een tekening

Wat voorheen aangeduid werd met EMVI is nu BKPV. Het is een methode bij de gunning van (overheids)aanbestedingen. Hierbij wordt niet alleen naar de prijs gekeken, maar ook naar kwalitatieve aspecten als duurzaamheid en projectbeheersing.

Nebest heeft de specialistische kennis en ervaring in huis om een onafhankelijke EMVI-beoordeling uit te voeren.

Ondersteuning en verzorgen van de aanbestedingsprocedure

Een aanbestedingsprocedure kan een ingewikkelde procedure zijn. Het is een proces waarin veel belangrijke beslissingen genomen dienen te worden. Er is dan ook veel om rekening mee te houden: Europese standaardprocedures, niet-standaard procedures, afwijkende voorschriften, raamovereenkomsten, opdrachten boven of juist onder de drempel, de aanbestedingswet. Nebest kan hier voor u een ondersteunende rol in spelen als bijvoorbeeld adviespartij. Maar het is ook mogelijk om de procedure te laten verzorgen door onze specialisten.