Duurzaamheidssessie en ambitieweb

Duurzaamheid krijgt een steeds prominentere plek in onze samenleving. Veel opdrachtgevers vereisen en verlangen dan ook steeds vaker een bepaald niveau van duurzaamheid in hun projecten. Maar wat wordt er precies onder duurzaamheid verstaan? En wat zijn de financiële mogelijkheden? Om samen een geslaagd duurzaam project te realiseren, behandelen wij dit soort vragen tijdens een duurzaamheidssessie.

Wat is een duurzaamheidssessie?

In een duurzaamheidssessie bespreken we de wensen en eisen met betrekking tot duurzaamheid vanuit u als opdrachtgever. Zo komen we tot punten waar wij tijdens het project rekening mee moeten houden en kunnen wij er bijvoorbeeld voor zorgen dat een ontwerp aansluit bij uw duurzaamheidseisen. Door tijdens de sessie met elkaar in gesprek te gaan, weten we eenieders verwachtingen en kunnen afspraken vastgesteld worden.

Ambitieweb

Tijdens de duurzaamheidssessie maken wij vaak gebruik van het Ambitieweb. Het Ambitieweb is een hulpmiddel voor het vastleggen van duurzaamheidsambities. Het is een visuele weergave van twaalf duurzaamheidsthema’s, waarbij aangegeven kan worden welk van de thema’s belangrijk zijn en welke minder belangrijk. Op deze manier kunnen uw duurzaamheidsambities overzichtelijk en visueel weergegeven worden en is voor eenieder duidelijk waar de focus op ligt.