Civieltechnisch ontwerp en advies

Bij veel civieltechnische projecten vindt er een verandering in de situatie plaats. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het bouwen van een brug, het verleggen van een weg of het vervangen van rioleringen. Voordat zulke projecten van start gaan, wordt er een tekening gemaakt van zowel de bestaande- als de beoogde nieuwe situatie zodat de verschillen goed inzichtelijk worden gemaakt. Daarbij wordt direct rekening gehouden met verkeerskundige kwesties en de huidige wetten en regelgeving omtrent bijvoorbeeld de breedte van de weg, het gebruik van de juiste markeringen et cetera.

Opstellen ontwerp- en bestektekeningen

Nadat alles is ingemeten, worden de civieltechnische aspecten verwerkt in de tekeningen. Hierdoor wordt een goed beeld geschetst van zowel de huidige als nieuwe situatie. De verschillen bieden inzicht in onder andere de omvang van het project, benodigde materialen en de haalbaarheid.

Het maken van een 3D-visualisatie

In de praktijk bestaan situaties waarbij het maken van een 3D-tekening van belang is. Bijvoorbeeld wanneer de werkruimte krap is door aanliggende bebouwing of wanneer er ondergronds kabels en leidingen liggen. Het maken van een 3D-visualisatie aan de hand van Revit-software helpt hierbij een beter inzicht te krijgen in de haalbaarheid van het beoogde project.

Wat kan Nebest voor u betekenen op het gebied van civieltechnisch ontwerp en advies?

Naast bovengenoemde aspecten kan Nebest u ook van dienst zijn bij civieltechnisch ontwerp en advies door de directievoering en toezichthouding op uw project uit te voeren.