Haalbaarheidsstudie

Het aanleggen of wijzigen van infrastructuur is doorgaans een grote uitdaging. Binnen dit proces komen verschillende aspecten aan bod, waardoor het vaststellen van de haalbaarheid van essentieel belang is. Dat kan gedaan worden aan de hand van een haalbaarheidsstudie.

Wat houdt een haalbaarheidsstudie in?

Bij een haalbaarheidsstudie wordt er een analyse gemaakt over de functionele, technische, financiële, ruimtelijke én locatie aspecten van het beoogde project. Het doel van de analyse is het ondersteunen van de besluitvorming door objectief de kansen en risico’s van het project in kaart te brengen en op basis daarvan de slagingskans vast te stellen. Zo kunnen er beslissingen worden genomen over de eventuele realisatie van het project.

De specialisten van Nebest beschikken over de juiste kennis en hebben ruime ervaring in het uitvoeren van haalbaarheidsstudies op het gebied van infrastructuur, waterbouw en industrie.