Contractvorming en ramingen

De contractvorming heeft grote invloed op het verloop van uw project. Daarom is het belangrijk om een geschikte contractvorm te kiezen. Maar hoe kunt u weten welke contractvorm de meest optimale voor uw project is? Soms is het handig om voor een werk een RAW-bestek op te stellen, soms heeft een UAVgc-contract de voorkeur. Dit kunnen onze contractspecialisten haarfijn aanvoelen, waardoor zij het juiste advies aan u kunnen brengen.

Wat kan Nebest voor u betekenen op het gebied van contractvorming en ramingen?

Door onze kennis over nieuwbouw, onderhoud en inspectie beschikt Nebest over de noodzakelijke kennis van de werken die u wilt realiseren. We kennen de technische haken en ogen en helpen u om deze te vertalen naar kansen en risico’s. Hiermee zorgen we gezamenlijk dat we tot het juiste plan komen voor het beantwoorden van uw vraag.

Alle voorkomende werkzaamheden tijdens de planvoorbereidingsfase, ontwerpfase en uitvoeringsfase kunnen wij voor u verrichten. Denk daarbij aan het verzorgen van benodigde onderzoeken, maken van het ontwerp, advies over contractkeuze, opstellen van bestekken en UAVgc-contracten, opstellen van SSK-ramingen en LCC-berekeningen, voorbereiden en begeleiden van de aanbesteding, opstellen contactbeheersplannen, V&G-plannen en B&O-plannen, et cetera. Onze integrale werkwijze en brede expertise maakt dat wij de juiste partner voor u zijn.

Binnen Nebest hebben wij veel ervaring met het verzorgen van het ontwerp, het maken van tekeningen en contracten voor de aanleg en reconstructies van boven- en ondergrondse infrastructuur. Van ontwerp tot en met de directieraming worden onze producten uitgewerkt. We kunnen onder andere van dienst zijn bij:

  • Technische ontwerpen
  • Variantenstudies
  • Inrichtingsplannen
  • Ramingen (budgetramingen, directieramingen, SSK-ramingen)
  • Participatieavonden

De werkzaamheden vertalen we naar een contract dat geschikt is voor uw project, zoals:

  • RAW-bestekken
  • UAVgc- en prestatiecontracten
  • Raamovereenkomsten
  • Hybride contracten
  • Werkomschrijvingen (scope of work)