Realisatie windparken

Bent u op zoek naar een onafhankelijke partij voor de realisatie van uw windpark? Dan is Nebest de partner voor u. Als Nebest zijn we al geruime tijd betrokken bij de realisatie van onshore windparkprojecten en bieden wij een helpende hand aan windprojectontwikkelaars, windturbineleveranciers en aannemers.

Hoe kunnen wij de realisatie van windparkprojecten ondersteunen?

Van initiatieffase tot en met de onderhoudsfase van windparken kunnen wij uw helpende partner zijn. Onze organisatie kenmerkt zich door een brede expertise, wat maakt dat wij een uitstekende partner zijn voor integrale ondersteuning. Onze specialisatie richt zich onder andere op onderstaande gebieden:

 • Projectmanagement
 • Projectbegeleiding (RAW-bestekken, referentieontwerpen, E&C-contract, D&C-contract)
 • Civieltechnisch advies
 • Site management
 • Kwaliteitstoezicht
 • Auditing UAVgc-contracten (systeemtoetsen, procestoetsen, producttoetsen)
 • Geotechnisch advies onshore en offshore (paalfundaties, fundaties op staal, draagvermogen / zettingen hardstands en wegen, dijkstabiliteit, heibaarheid, trillingsprognose)
 • Engineering van de bouwwegen en de kraanopstelplaatsen.
 • Inspectie onshore en offshore windparken
 • Advies exceptioneel transport

Bovenstaande diensten voeren wij uit voor windprojecten in Nederland en België. Ook voor windprojecten in andere landen denken wij graag met u mee.

Bij welke windparkprojecten is Nebest reeds betrokken geweest?

Een greep uit de windparkprojecten waar en hoe wij als Nebest eerder betrokken bij zijn geweest:

 • Windpark Meer (België): drie windturbines nabij de grens van België. Hier waren wij verantwoordelijk voor site management, kwaliteitstoezicht en transportmaatregelen.
 • Windpark Nieuwegein: vijf windturbines langs rijksweg A27. Onze specialisten voerden projectleiding, site management, kwaliteitstoezicht en transportadvisering uit.
 • Windpark Delfzijl Noord: negentien windturbines gebouwd in de havenmond van haven Delfzijl. Wij leverden civieltechnisch advies, site management en kwaliteitstoezicht.
 • Windpark Zeebrugge (België): vier windturbines in het havengebied van Zeebrugge. De geleverde diensten betroffen projectleiding, site management en kwaliteitstoezicht.
 • Windpark Storm AMG (België): drie windturbines op het terrein van Arcelor Mittal te Gent. Hier waren wij projectverantwoordelijk en voerden we kwaliteitstoezicht uit.
 • Windpark Autena: drie windturbines. Wij leverden civieltechnisch advies en waren verantwoordelijk voor site management en kwaliteitstoezicht.