Civiele herinrichting

Om de kwaliteit van de openbare ruimte en daarmee de leefbaarheid te bevorderen kan het zijn dat een civiele herinrichting nodig wordt geacht. Vaak heeft dit verschillende oorzaken zoals het afsterven van groenvoorzieningen, het aanbod qua parkeerplaatsen niet toereikend is, leidingen verlegd moeten worden of onderhoud aan het wegdek en/of trottoir nodig is. De adviseurs en specialisten van Nebest kunnen u gedurende alle fases van een civiele herinrichting ondersteunen, van initiatiefase tot en met de realisatiefase.

Een civiele herinrichting wordt vaak uitgevoerd door een ontwerptraject te doorlopen waarbij zaken als veranderingen aan de groenvoorzieningen, parkeergelegenheid en boven- en ondergrondse infrastructuur in kaart worden gebracht. Een herinrichting gaat gepaard met hinder voor omwonenden en diverse stakeholders. Om deze hinder tot een minimum te beperken, begrip te creëren en stakeholders mee te laten denken verzorgt Nebest hierin het participatietraject. Met als doel het bereiken van een breed draagvlak voor de uit te voeren werkzaamheden.

Wat kan Nebest betekenen bij een civiele herinrichting?

Door onze brede expertise kan Nebest u bij een civiele herinrichting van begin tot eind van dienst zijn. Zo kunnen onze ingenieurs de herinrichting ontwerpen, het bestek opstellen, de aanbestedingsprocedure verzorgen, directievoering en toezicht tijdens uitvoering van de werkzaamheden verrichten en omgevingsmanagement verzorgen. Onze integrale aanpak en brede expertise maakt dat Nebest dé juiste partij is voor een civiele herinrichting.