Inspectie

Alle infrastructurele assets zijn vroeg of laat aan onderhoud toe. Een doelgericht onderzoek kan helpen om vroegtijdig inzicht te krijgen in de onderhoudsbehoefte van een object voordat onomkeerbare schades de kop op steken. Ook na oplevering van infrastructurele werken kan het raadzaam of zelfs vereist zijn om een inspectie in de vorm van een contractuele voor- en/of eindopname uit te voeren. Bij zowel het uitvoeren van een risico-inventarisatie en -evaluatie, een contractuele voor- en/of eindopname, het uitvoeren van risicogestuurd onderzoek tot het opstellen van inspectietekeningen en beheersplannen kunnen de adviseurs van Nebest u ondersteunen. Onze specialisten beschikken over ruime ervaring met het inspecteren van civiele kunstwerken. Daarnaast kunnen zij een beroep doen op een breed scala aan meetinstrumenten en ons eigen materiaalkundig laboratorium waarmee unieke (materiaal)eigenschappen van de te inspecteren en onderzoeken objecten in kaart kunnen worden gebracht.

Inspectie diensten

Areaalinformatie op orde

Lees verder

Areaalinventarisatie

Lees verder

Beheer- en beleidsplan

Lees verder

Conditiemeting NEN 2767

Lees verder

Contractuele voor- en/of eindopname

Lees verder

CUR-inspectie (CUR-117)

Lees verder

Ecologie

Lees verder

Inspectie bedienings- en besturingsinstallaties

Lees verder

Inspectie voegovergangen en opleggingen

Lees verder

Instandhoudingsadvies

Lees verder

Onderhoudsanalyse

Lees verder

Opstellen inspectietekening

Lees verder

RAMS-analyse

Lees verder

Risicogestuurd onderzoek

Lees verder

RVS-inspectie

Lees verder

Technische inspectie

Lees verder

Toestandsinspectie

Lees verder

Schouw

Lees verder

Werktuigbouwkundige inspectie

Lees verder

Zorgplichtinspectie

Lees verder

Duikerinspectietool

Lees verder